Một số biện pháp được ứng dụng nhằm bảo vệ tim mạch

Tim là hệ thống cung cấp nguồn dưỡng chất cho những bộ phận ở trong cơ thể hoạt động và làm một số nhiệm vụ. Song quy trình bổ sung này sẽ bị tác động nếu như tim mạch gặp phải một điều nào đó. Vì vậy, điều được đặt ra lúc này là làm gì để bảo vệ tim mạch một cách phù...