Bệnh khớp là gì? Mắc bệnh lý khớp uống thuốc gì?

Có lẽ rất nhiều trường hợp ở trong chúng ta vẫn nghĩ căn bệnh khớp chỉ xảy ra với cả một số trường hợp già còn các trẻ thì không, sỡ dĩ như vậy là vì họ nghĩ rằng với các trường hợp có tuổi thì xương không còn độ cứng cáp và lớp dịch ở một số khớp xương không còn...