Cách đề phòng căn bệnh tai biến mạch máu não

Bệnh tật vô cùng dễ dàng cướp đi tính mạng của chúng ta mà không để chúng ta có thể kịp chuẩn bị. Các bệnh lý xuất hiện đột ngột rồi lấy đi mạng sống một cách đơn giản, làm gì khi mạng sống của chúng ta quá mong manh đây? Thay vì “nước tới chân mới nhảy” tại sao mọi...