Bệnh hệ tiêu hóa bị rối loạn ở trẻ sơ sinh là như thế nào?

Nguồn dinh dưỡng từ thức ăn vào thân thể có hấp thu được hay không tùy thuộc rất nhiều vào hệ tiêu hóa. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì dưỡng chất từ đồ ăn sẽ được thân thể hấp thụ một cách đảm bảo nhưng nếu như hệ tiêu hóa có vấn đề xảy đến thì dưỡng chất từ thức ăn có...