Cách điều trị bệnh lý thiếu máu não

Mọi hoạt động trong thân thể của con người được điều khiển bởi hệ thần kinh trung ương, với những nhiệm vụ mà hệ thần kinh đảm nhận khiến cho nguồn năng lượng mà chúng tiêu thụ không phải là ít , hệ thần kinh lấy năng lượng từ đâu chính là từ não bộ. Chính vì vậy mà...