Dấu hiệu của bệnh lý đái tháo đường là thế nào?

Được gọi là “tên sát nhân âm thầm” có lẽ chẳng sai đối với bệnh đái tháo đường vì những gì nó gây ra cho thể trạng thật khủng khiếp. Đây cũng là do ý thức chủ quan của chúng ta trước các thay đổi bất thường ở trong thân thể, mặt khác nhiều người cũng chưa biết được...